SWEDISH MEATBALLS - BUT BETTER

May 12, 2022
 
Why are these Swedish Meatballs better than the original ones? Because the original meatballs are made of meat, which is high in fat and makes healing much harder. The gravy consist of cream and flour (dairy products and gluten), which feed our pathogens and keep us sick. So if you want to feel better and move forward on your healing journey - then this version of Swedish Meatballs is a much better option. You don't need to feel "guilty" because you're eating it and you don't need to sacrifice your health either. 
 
 
 
 
Varför är dessa köttbullar bättre än originalet? Jo, för att de klassiska köttbullarna är gjorda på kött som består av mycket fett, vilket gör det svårare att läka. Såsen består av grädde och mjöl (mejeriprodukter och gluten), som matar våra patogener och håller oss sjuka. Så om du vill må bättre och komma fram på din läkningsresa - då är den här versionen av köttbullar ett mycket bättre alternativ. Du behöver inte känna dig "skyldig" för att du äter det och du behöver inte heller offra din hälsa.