GORGEOUS SWEET POTATO PIZZA

May 05, 2022

If you want to go one step further and make this even more healing, just avoid the aioli, olives and avocado. Just substitute it for something that's fat-free. 

 

Om du vill ta det här ett steg längre och göra den här rätten ännu mer läkande så kan du bara ta bort aioli, oliver och avokado. Ersätt istället med något som är fettfritt.