Användarvillkor

 

Var vänlig och läs dessa användarvillkor noggrant innan du använder den här webbsidan. Genom att använda den här webbplatsen anger du ditt samtycke till dessa användarvillkor. Om du inte godkänner dessa användarvillkor, använd inte webbplatsen.

Din tillgång till och användning av den här webbplatsen, liksom alla relaterade webbplatser som drivs av SANDRA SVENSSON (som inkluderar sandrasvensson.com) är föremål för följande Användarvillkor och alla tillämpliga lagar. Genom att komma åt och surfa på sajten accepterar du, utan begränsning eller kvalifikation, användarvillkoren och bekräftar att alla andra avtal mellan dig och webbplatsen ersätts och utan kraft eller effekt:

 

1. Du godkänner att webbplatsen själv, liksom allt innehåll, videoklipp, utbildningsmaterial, produkter, tjänster och / eller annat material som görs tillgängligt på webbplatsen av oss eller andra tredje parter, samt utseendet på alla av det föregående, (kollektivt benämnt "innehållet") upprätthålls för din personliga användning och information av SANDRA SVENSSON är bolagets egendom och / eller dess tredje part leverantörer. Du godkänner att sådant företagsinnehåll ska innehålla alla egna videofiler, HTML / CSS, Javascript, grafik, röst och ljudinspelningar, konstverk, foton, dokument och text samt alla andra material som ingår i webbplatsen, med undantag för endast de material du förser. Med förbehåll för att du följer dessa användarvillkor ger företaget dig en begränsad licens, som är icke-exklusiv, icke överlåtbar och inte underlicensibel, för att få tillgång till, visa och använda sajten enbart för dina personliga ändamål. Inget företagsinnehåll får kopieras, reproduceras, publiceras, uppladdas, publiceras, överföras, distribueras, användas för offentliga eller kommersiella ändamål eller laddas ner på något sätt om inte skriftlig tillåtelse uttryckligen beviljas av bolaget. Ändring av Innehållet eller användningen av Innehållet för något annat ändamål är ett brott mot upphovsrätten och andra egendomsrättigheter hos bolaget, liksom andra författare som skapade materialet och kan vara föremål för monetära skador och påföljder. Du får inte distribuera, modifiera, överföra eller använda innehållet på webbplatsen eller något innehåll, inklusive alla program, verktyg, grafik och / eller ljudfiler, för offentliga eller kommersiella ändamål utan uttryckligt skriftligt tillstånd från företaget.

 

2. Allt innehåll, till exempel text, data, grafikfiler, videofilmer och ljudfiler och annat material som finns på webbplatsen, är upphovsrättsskyddat, såvida inte annat anges och är bolagets och / eller leverantörs egendom till bolaget. Inga sådana material får användas, utom enligt vad som anges i dessa användarvillkor.

 

3. Alla handelsnamn, varumärken och bilder och biografiska uppgifter av personer som används i bolagets innehåll och innehållet på webbplatsen, inklusive men utan begränsning namn och varumärke, är antingen egendom till eller används med tillstånd från företaget. Användningen av innehåll av dig är strängt förbjudet, om inte uttryckligen tillåtet i dessa användarvillkor. Eventuell obehörig användning av innehåll kan bryta mot upphovsrätten, varumärket och äganderätten till bolaget och / eller tredje part samt lagar om integritet och publicitet samt andra förordningar och stadgar. Ingenting som ingår i detta avtal eller på sajten ska tolkas som att, implicit eller annars, ge någon licens eller rätt att använda varumärkes eller annan proprietär information utan uttryckligt skriftligt samtycke från bolaget eller tredje partens ägare. Företaget respekterar upphovsrätten, varumärket och alla andra immateriella rättigheter för andra. Företaget har rätt, men har ingen skyldighet att ta bort innehåll och konton innehållande material som den anser, enligt eget gottfinnande, vara olaglig, offensiv, hotande, kränkande, ärekränkande, pornografisk, obscen eller på annat sätt anstötlig eller bryter mot partiets intellektuella egendom eller dessa användarvillkor. Om du tror att dina immateriella rättigheter blir kränkta och / eller att något arbete som tillhör dig har reproducerats på webbplatsen eller i något innehåll på något sätt, kan du meddela företaget på [email protected] Vänligen ange ditt namn och din kontaktinformation, arten av ditt arbete och hur det bryts, all relevant information om upphovsrätt och / eller varumärkesregistrering, platsens / webbadressen för överträdelsen och annan information du anser är relevant.

 

4. Medan företaget använder rimliga ansträngningar för att inkludera korrekt och aktuell information på webbplatsen, ger företaget inga garantier eller förklaringar om dess noggrannhet. Företaget påtar sig inget ansvar eller ansvar för eventuella fel eller försummelser i innehållet på webbplatsen.

 

5. När du registrerar dig hos Sandra Svensson och / eller denna webbplats, samtycker du uttryckligen till att få upplysningar, rapporter, handlingar, meddelanden om nya produkter eller tjänster eller andra poster eller korrespondenser från företaget. Du samtycker till att få meddelanden elektroniskt genom att överföra meddelandet till dig via e-post.

 

6. Om du skickar kommentarer eller förslag till webbplatsen till företaget, inklusive men inte begränsat till anteckningar, text, ritningar, bilder, mönster eller datorprogram, ska sådana inlagor bli och förbli bolagets egendom . Inga inlämningar ska vara föremål för någon förtroendeplikt från bolagets sida. Bolaget ska uteslutande ha alla rättigheter till (inklusive immateriella rättigheter) och ha rätt till obegränsat utnyttjande, offentliggörande och spridning av alla sådana inlägg till något ändamål, kommersiellt eller på annat sätt utan någon bekräftelse eller ersättning till dig.

 

7. Företaget ska använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att begränsa obehörig tillgång till våra data och filer. Men inget system, oavsett om det är lösenordsskyddat, kan vara helt ogenomträngligt. Du erkänner att det kan vara möjligt för en obehörig tredje part att få tillgång till, visa, kopiera, ändra eller distribuera data och filer som du lagrar via webbplatsen. Användning av sajten är helt på egen risk.

 

8. Bolaget kommer inte avsiktligt att avslöja någon personligt identifierande information om dig till tredje part, förutom där bolaget, i god tro, anser att sådant upplysande är nödvändigt för att följa lagen eller tillämpa dessa användarvillkor. Genom att använda webbplatsen innebär du att du godkänner företagets integritetspolicy, https://sandra-svensson.mykajabi.com/pages/privacy-policy. Om du inte håller med om denna sekretesspolicy, helt eller delvis, använd inte den här sajten.

 

9. Varken företaget eller någon annan part inblandad i att skapa, PRODUCERA ELLER underhålla anläggningen OCH / ELLER INNEHÅLL på platsen skall ANSVARA under några omständigheter för några direkta, tillfälliga, indirekta, ELLER SKADOR TILL FÖLJD AV DIN ÅTGÄRD TILL ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN. UTAN ATT BEGRÄNSA FÖREGÅENDE, ÄR allt innehåll på plats som föreskrivs UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, VARKEN uttrycklig eller underförstådd, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. FÖRETAGET GARANTERAR INTE HELLER UTFÄSTELSER om användning av materialet på HEMSIDAN, resultaten av användningen av sådana MATERIAL, lämpligheten av dessa MATERIAL FÖR NÅGRA av användarens behov eller sannolikheten att deras användning UPPFYLLER NÅGON av användarens förväntningar, ELLER dess korrekthet, noggrannhet, tillförlitlighet eller korrigering. BOLAGET ger inte heller någon garanti ELLER UTFÄSTELSER ELLER garanterar att du kommer att tjäna några pengar med hjälp av webbplatsen eller företagets teknik eller tjänster. DU ACCEPTERAR ALLA ANSVAR FÖR ATT EVALUERA DITT EGNA RESULTATPOTENTIAL OCH UTFÖR DIN EGNA BUSINESS OCH TJÄNSTER. DIN RESULTATPOTENTIAL ÄR HELT OAVHÄNGIGT PÅ DINA EGNA PRODUKTER, IDEER, TEKNIKER; DIN PRESTANDA AV DIN AFFÄRSPLAN; Den tid du lägger för de program, idéer och tekniker som erbjuds och utnyttjas, likväl som dina pengar, din kunskap och din skicklighet. Eftersom dessa faktorer skiljer sig mellan alla individer, så GARANTERAR BOLAGET INTE GARANTIER AVSEENDE din framgång eller inkomstnivå. FÖRETAGET GARANTERAR INTE ATT ANVÄNDNING AV MATERIAL KOMMER ATT VARA UTAN AVBROTT ELLER FEL, ATT FEL KOMMER ATT KORRIGERAS, ELLER ATT DENNA WEBBPLATS, innehållet och / eller material som finns på denna webbplats är FRI FRÅN buggar eller VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER . DU ANTAR ALLT ANSVAR FÖR KOSTNADEN FÖR ALLA NÖDVÄNDIGA REPARATIONER ELLER KORREKTIONER. BOLAGET SKALL INTE ANSVARAS FÖR EVENTUELLA PRESTANDA ELLER SERVICEPROBLEM SOM ORSAKAS AV EN ANNAN PARTS HEMSIDA ELLER  TJÄNSTELEVERANTÖR. ALLA PROBLEM SKALL UNDERSTÄLLAS AV AVTALET MELLAN DIG OCH DENNA FÖRSÄLJARE. Observera att tillämplig jurisdiktion inte tillåter uteslutning av underförstådda garantier. Några av ovanstående undantag kan således inte gälla dig.

 

10. BOLAGET SKALL INTE ANSVARAS FÖR ANSÖKAN ELLER SERVICEPROBLEM SOM ORSAKAS AV NÅGON TREDJE PARTS WEBBSIDA ELLER TJÄNSTELEVERANTÖR (inklusive till exempel din webbleverantör, Stripe betalningstjänster, din programvara och / eller uppdateringar eller uppgraderingar till den programvaran). ALLA PROBLEM SKALL UNDERSTÄLLAS AVTALET MELLAN DIG OCH DENNA FÖRSÄLJARE. Bolaget förbehåller sig rätten att fastställa om bolaget är ansvarigt för någon sådan misslyckande eller diskriminering. BOLAGET ERHÅLLER RÄTTEN FÖR DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH / ELLER INNEHÅLLET, ELLER FÖR ATT AVSLUTA DITT KONTO. BOLAGET RESERVERAR RÄTTEN ATT VIDTA ÅTGÄRD TILL WEBBPLATSEN OCH / ELLER FÖRETAGETS INNEHÅLL, PRODUKTER OCH / ELLER TJÄNSTER. Företaget förbehåller sig rätten att, i sin enda diskussion, fastställa om bolaget är ansvarigt för något sådan misslyckande eller diskriminering. Företaget kan, i sin enda diskriminering, återbetala det initiala avgiften som tas ut för varje användning av webbplatsen och / eller något innehåll och därmed överensstämmer med företagets återbetalningspolicy. BOLAGET MÅSTE HA SPARAT DIN BETALNING I TRETTIO (30) DAGAR EFTER DIN BETALNING FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH / ELLER INNEHÅLL, ELLER PERSONLIGEN, FÖR MÖJLIGHET ATT AVBRYTA KUNDLICENSAVTAL.

 

11. ANSVAR TAS INTE FÖR SÄRSKILDA, INCIDENTLIGA, INDIREKTA, STRAFFBARA, ELLER ANDRA SKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADOR AV EGENDOM, UTRUSTNING, INFORMATION ELLER DATA, RESULTAT, INKOMSTER ELLER GOODWILL, KOSTNAD FÖR TJÄNSTER ELLER KRAV FÖR FÖRSÄKRINGAR SOM SKADAS AV WEBBPLATSEN, INNEHÅLLET OCH / ELLER RELATERAD MATERIAL, ATT ANVÄNDARTJÄNSTER TILLDELADE HÄR ELLER GENOM NÅGON ANNAN ÅTGÄRD SOM ÄR SÄRSKILD. 

 

12. Du samtycker till att hålla Bolaget och var och en av dess ledamöter, tjänstemän och agenter skadelösa från alla skulder, fordringar, skador och utgifter, inklusive rimliga advokatavgifter, som uppstår på grund av eller relaterar till (i) ditt brott mot detta avtal, (ii) eventuella brott mot dig eller av tredje parts rättigheter, (iii) material, information och / eller annat innehåll av vilken natur eller media som du skickar in eller delar på eller genom hemsidan, (iv) din användning av webbplatsen eller tjänster som företaget kan tillhandahålla via webbplatsen, och (v) ditt beteende i samband med webbplatsen eller tjänsterna eller med andra användare av webbplatsen eller tjänsterna. Bolaget förbehåller sig rätten att utöva exklusivt försvar för alla fordringar som vi har rätt till ersättning enligt detta avsnitt. I så fall ska du ge företaget ett sådant samarbete som företaget rimligen begärt.

 

13. Bestämmelserna i dessa användarvillkor är till förmån för bolaget, dess dotterbolag och dess leverantörer av tredje parts innehåll och licensgivare, och var och en ska ha rätt att hävda och tillämpa sådana bestämmelser direkt eller för egen räkning.

 

14. Denna överenskommelse ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige, utan att tillämpa några principer om lagkonflikter. Du vidarebefordrar dig till den exklusiva jurisdiktionen i Sverige. Om några bestämmelse i detta avtal ska vara olagliga, ogiltiga eller av någon anledning inte verkställbara, ska denna bestämmelse anses vara avskiljbar från detta avtal och får inte påverka giltigheten och verkställigheten av eventuella återstående bestämmelser.

 

15. Dessa användarvillkor kan revideras från tid till annan genom uppdatering av detta inlägg. Du är bunden av sådana ändringar och bör därför regelbundet besöka den här sidan för att se över de nuvarande användarvillkor som du är bunden av.

 

Senast uppdaterad: 19 juni 2019

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.